Modely

MINOLTA DIGITAL CAMERAT34-85 – zrovna se na něm pracuje

MINOLTA DIGITAL CAMERASU 100 – model v přípravě shánění podkladů a zpracování modelu v PC ( náhledy , výkresy ……)